‹ Vše o odběru

Kdo může darovat plazmu? + Podmínky

Kdo může darovat krevní plazmu? Společnost Europlasma a její dárcovská centra na ChodověČerném Mostě a Zličíně striktně dodržují vysoké standardy a řídí se všemi následujícímí podmínkami pro darování krevní plazmy. Jak by tedy měl vypadat dárce plazmy?

Základní podmínky pro darování plazmy

 • Věk 18–60 let (65 let v případě pravidelného dárce).
 • Váha 50–150 kg (důraz je kladen především na minimální váhu 50 kg)
 • Dobrý zdravotní stav.
 • Platný doklad totožnosti a karta pojištěnce.
 • Jazykové znalosti nezbytné k vyplnění dotazníku.
 • Nerizikový životní styl.
 • Pro darování krevní plazmy jsou vhodné všechny krevní skupiny.
 • Plazmu můžete darovat 1x za 14 dní.

Co znamená dobrý zdravotní stav?

Vhodní dárci plazmy nesmí při darování krevní plazmy užívat žádné návykové látky čili narkotika, alkohol ani psychofarmaka, která ovlivňují vaše psychické zdraví. Jedinou ‚‚výjimkou‘‘ je kouření. Kouření a darování krevní plazmy se nijak nevylučují a kouření tak na odběr plazmy nemá žádný přímý vliv. Nicméně je vhodné, aby dárce plazmy těsně před odběrem nekouřil!

Kdo nemůže darovat plazmu?

Po některých změnách Vašeho zdravotní stavu není vhodné dočasně darovat plazmu, nebo v některých případech dokonce nemůžete plazmu darovat vůbec. Mezi vhodné kandidáty pro dárcovství krevní plazmy nepatříte v případě, že se léčíte nebo jste se v minulosti léčili s:

 • cukrovkou,
 • hemofilií a jinými poruchami srážlivosti krve,
 • hepatitidou B nebo C,
 • pohlavními chorobami, konkrétně HIV a Syphilis
 • plicní tuberkulózou,
 • chronickým onemocněním,
 • kardiovaskulárním onemocněním,
 • epilepsií.

 

Krátkodobě nevhodní dárci

Krátkodobě nevhodným dárcem krevní plazmy se stáváte, pokud:

 • jste alergiky a právě se potýkáte s jejími akutními projevy,
 • máte opar, chřipku či nachlazení,
 • jste měli klíště, ale neobjevily se u vás žádné příznaky onemocnění, která klíšťata přenáší (borelióza, zápal mozkových blan),
 • jste byli nedávno očkovaní,
 • vám trhali zub,
 • ženy by chtěly darovat krevní plazmu během menstruace, těhotenství či při kojení (pro menstruující, kojící, nebo těhotné ženy se jedná spíše o doporučení).

 

Po dobu 6 měsíců nemůžete darovat krevní plazmu, za předpokladu, že:

 • jste podstoupili endoskopické vyšetření, operaci,
 • máte po porodu,
 • vám byl podán transfúzní přípravek,
 • jste se nechávali tetovat, byl vám aplikován piercing nebo náušnice,
 • jste prodělali jednorázovou trombózu žil po úrazu (pouze v tomto případě).

 

Na 1 rok vás z registru dárců vyřadí:

 • žloutenka typu A,
 • mononukleóza,
 • klíšťová encefalitida,
 • kapavka.

Obecné podmínky Vás mohou nasměrovat, avšak směrodatné je rohodnutí našeho lékaře po poskytnutí všech důležitých informací o Vašem zdravotním stavu.

Zvláštní případy, kdy nejste vhodní dárci krevní plazmy

Vedle zdravotních kritérií vás může eliminovat také váš životní styl. Nesmíte proto provozovat prostituci, bydlet nebo mít trvalé bydliště v azylovém domě nebo mít partnera nakaženého virem HIV/AIDS. Dále se vylučují lidé, jež žili v letech 1980-1996 půl roku a déle ve Velké Británii či Francii.

Dále by Vás mohla zajímat rizika darování krevní plazmy nebo vhodná jídla před darováním plazmy.

Časté otázky

Kdo může darovat krevní plazmu?

Dárcem krevní plazmy se může stát každý zdravý člověk, který splňuje těchto 6 základních podmínek, kterými jsou: Věk dárce v rozmezí 18-60 let (65 let v případě pravidelného dárce), váha v rozmezí 50-150 kg, objektivně dobrý zdravotní stav, platný doklad totožnosti a karta pojištěnce, jazykové znalosti nezbytné k vyplnění dotazníku a nerizikový životní styl.

KDO BY KREVNÍ PLAZMU NEMĚL DAROVAT?

Dárce plazmy musí splnit některá kritéria ohledně zdravotního stavu. Darovat plazmu nesmí, pokud mát nádorové onemocnění, je diabetik, má závažné chronické onemocnění např. srdce, zažívacího traktu, krve, ledvin, je po transplantaci, má epilepsii, roztroušenou sklerózu... Zdravotní způsobilost dárce plazmy posuzuje lékař a to na základě rozboru anamnézy a základního fyzikálního a laboratorního vyšetření. Za propuštění dárce k odběru zodpovídá lékař. Více kritérií i krátkodobých se dočtete v textu výše.

Pro koho není darování krevní plazmy vhodné?

V první řadě není darování krevní plazmy vhodné pro chronicky nemocné, kteří trpí srdečními, jaterními a metabolickými obtížemi. Nevhodné je darování také pro lidí trpící problémy se srážlivostí krve nebo hemofilií. Dárce také nesmí provozovat prostituci, bydlet nebo mít trvalé bydliště v azylovém domě nebo mít partnera nakaženého virem HIV/AIDS. Samozřejmě jsou také vyloučeni lidé, kteří mohou být potenciálně rizikový. Na jeden rok vyloučí z darování krevní plazmy žloutenka typu A, mononukleóza, klíšťová encefalitida a kapavka. Dále se vylučují lidé, jež žili v letech 1980-1996 půl roku a déle ve Velké Británii či Francii.

JAK ČASTO MOHU KREVNÍ PLAZMU DAROVAT?

Odběr krevní plazmy je možný jednou za 14 dní. Jeden dárce tak může absolvovat až 26 odběrů za rok.

Po jak dlouhé době po porodu či kojení mohu darovat plazmu?

K odběru plazmy můžete přijít 6 měsíců po skončení těhotenství a měsíc po skončení kojení.

MOHU U VÁS DAROVAT PLAZMU JIŽ PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ?

V našich pražských dárcovských centrech při první návštěvě plazmu darovat nemůžete. Během tohoto prvního setkání vás lékař vyšetří, vysvětlí vám průběh odběru krevní plazmy, poučí o přípravě k odběru, proberete spolu případné komplikace a zodpoví na všechny vaše otázky k odběru. Odebereme vzorky krve k vyšetření. Naším cílem je, aby plazmu daroval zdravý, připravený a informovaný dárce.

MOHU DAROVAT KREVNÍ PLAZMU V OBDOBÍ MENSTRUACE?

Ne, není to vhodné. Vydržte alespoň 2-3 dny po skončení.

Můžu darovat plazmu po příjezdu z dovolené v Evropě?

V současné době ano (9/2022). Situace se ale může měnit dle aktuální epidemiologické situace v jednotlivých krajinách. Doporučujeme před odběrem kontaktovat naše dárcovské centrum a informovat se o aktuální situaci.

Po jak dlouhé době po návratu z ciziny můžu darovat krevní plazmu?

Standardně se řídíme rizikem přenosu infekčních onemocnění v oblasti, kterou navštívíte a blokace je od 1 dne (evropské krajiny) do 6 měsíců. V souvislosti s epidemií COVID-19 je potřeba sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. Po návratu z rizikových zemí (červených) je potřeba dodržet pauzu 4 týdnů. Vždy platí delší blokace. Po návratu z ciziny před plánovaným odběrem doporučujeme, vždy kontaktovat naše centrum.

MOHU POŽÍVAT ALKOHOL PŘED ODBĚREM?

Před odběrem je alkohol zcela zakázaný a pod vlivem alkoholu nesmíte být propuštěn k odběru. Po odběru si mimo naše zařízení můžete nekoncentrovaný alkoholický nápoj v přiměřené míře vypít.

MOHU PŘED ODBĚREM PLAZMY KOUŘIT?

Ideální je samozřejmě nekouřit vůbec. Pokud bez kouření nemůžete vydržet, zkuste omezit prosím, kouření před odběrem a těsně po odběru.

Může diabetik darovat plazmu?

Diabetici na perorálních antidiabetikách, nebo inzulínu darovat plazmu nemohou. U diabetiků na dietě záleží na celkovém zdravotním stavu a hladinách glykémie.

Můžu darovat plazmu s epilepsií?

Ne, plazmu darovat nemůžete. Bohužel ani pokud jste již bez léčby a vyřazen z dispenzarizace.

Můžu darovat plazmu, pokud jsem po operaci?

Ano i ne, záleží na konkrétním onemocnění, pro které byla operace provedená. Po běžné operaci - kýly, zlomeniny, nosní madle apod. je potřeba dodržet pauzu 6 měsíců. Doporučujeme před odběrem kontaktovat naše dárcovské centrum a informovat se o konkrétní Vaši situaci.

Mohu darovat plazmu s onemocněním štítné žlázy?

Záleží na konkrétním onemocnění štítné žlázy. Snížená funkce štítné žlázy na substituční léčbě není překážkou darování krve. K registraci, prosím, přineste aktuální zprávu od svého lékaře.

Mohu darovat krevní plasmu po prodělané borelióze?

Ano, ale nejdříve 6 měsíců po vyléčení s podmínkou, že již máte ukončenou léčbu a nejste dále sledován. Při chronickém průběhu onemocnění darovat plazmu nelze.

Mohu darovat krevní plazmu, když beru léky?

Užívání léků řešíme individuálně. K vstupnímu vyšetření si přineste seznam užívaných léků. Pokud jste sledováni u odborného lékaře, přineste nám lékařskou zprávu z vaší poslední návštěvy.

MOHU DAROVAT PLAZMU, POKUD JSEM ALERGIK?

Ano, alergie totiž není kontraindikací k dárcovství plazmy. Také je možné užívat běžné léky proti alergii ze skupiny antihistaminik. V den odběru by pouze neměly být přítomny akutní projevy alergie (rýma, kašel, vyrážka). Je třeba vyčkat do zklidnění potíží.

MOHU DAROVAT PLAZMU, POKUD BERU ANTIBIOTIKA?

Ne nemůžete. Musíte doléčit infekční onemocnění, pro které antibiotika berete. Následnou pauzu, kterou musíte po onemocnění k odběru dodržet, vždy konzultujte s naším lékařem. Je jiná po lehčím onemocnění a jiná například po těžkém zápalu plic.

Je možné darování krevní plazmy s oparem?

Ne, nemůžete. Opar je infekční onemocnění, proto k odběru přijďte až po úplném zhojení.

MOHU DAROVAT PLAZMU S KAŠLEM NEBO RÝMOU?

Ne, k odběru je nutné přijít ideálně vždy zcela zdraví.

Lze darovat plazmu, pokud beru antikoncepci?

Nemusíte mít obavy, ale pro jistotu, pokud hormonální antikoncepci berete ráno, objednávejte se k odběrům až na odpolední hodiny.

MOHU DAROVAT PO OČKOVÁNÍ?

Odklad v darování plazmy se posuzuje podle typu očkování a vakcíny individuálně.

KDY MOHU DAROVAT PLAZMU PO OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19?

Záleží na typu očkovací látky. Pokud vám byla aplikována mRNA vakcína (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinová vakcína (Novavax, Sanofi) stačí interval 1 týden po každé dávce, pokud jste případně neměli nežádoucí reakce. Pokud vám byla aplikována vektorová vakcína (AstraZeneca, Johnson & Johnson) je potřeba dodržet interval 4 týdny po aplikaci každé dávky.

Po jak dlouhé době po prodělání Covid-19 se smí darovat krevní plazma?

Po lehčím průběhu odložte prosím darování minimálně o 7 dnů od vyléčení všech symptomů. Pokud byl průběh závažný ev. s hospitalizaci, kontaktujte našeho lékaře.

ZA JAK DLOUHO MOHU DAROVAT PO OČKOVÁNÍ NEBO PŘISÁTÍ KLÍŠTĚTE?

Pokud se nejste preventivně očkováni proti klíšťové encefalitidě můžete přijít za 1 týden po aplikaci vakcíny, pokud jste neměli žádné nežádoucí reakce. Pokud jste měli přisáté klíště, a klíště jste rychle odstranili a neměli jste žádné zdravotní potíže, můžete přijít za 4 týdny. Po prodělané klíšťové encefalitidě můžete přijít za 1 rok od vyléčení, pokud onemocnění proběhlo bez následků. Prosíme Vás, přineste s sebou propouštěcí zprávu.
Napište nám
Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...

AKCE - Dopřej si s Europlasmou AKCE - Dopřej si s Europlasmou Zavřít